Ηράκλειο Αθλητική Ένωση

Μια ομάδα ... μια Πόλη !!!

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 10:20

Οροι χρήσης

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από  τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας και της Χρήσης της, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα διάταξη πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο.

2. Άδεια Χρήσης

α. Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα Ηράκλειο Αθλητική Ένωση για προσωπική χρήση, μη παροδική, εμπορική προβολή. Αυτή η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται:
i. Να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε υλικό.
ii. Χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς, ή για οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση (εμπορική ή μη εμπορική).
iii. Προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε οποιουδήποτε λογισμικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα Ηράκλειο Αθλητική Ένωση.
ίν. Αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από το υλικό.
v. Μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή σε οποιονδήποτε άλλο server.
β. Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την Ηράκλειο Αθλητική Ένωση ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψει κάθε λήψη υλικών στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

Το υλικό για την ιστοσελίδα Ηράκλειο Αθλητική Ένωση παρέχονται "ως έχει". Η Ηράκλειο Αθλητική Ένωση δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η εταιρία Ηράκλειο Αθλητική Ένωση δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο σχετικά με τα υλικά ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό το site.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η εταιρία  Ηράκλειο Αθλητική Ένωση ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής εργασιών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών για την ιστοσελίδα Ηράκλειο Αθλητική Ένωση στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν η  Ηράκλειο Αθλητική Ένωση ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Ηράκλειο Αθλητική Ένωση θα μπορούσαν να περιέχουν  τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η εταιρία Ηράκλειο Αθλητική Ένωση δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή ή  πλήρη. Η Ηράκλειο Αθλητική Ένωση μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, πως δεσμεύεται να ενημερώνει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι
Η εταιρία Ηράκλειο Αθλητική Ένωση δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το Διαδίκτυο τόπο του Site και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των σύνδεσμο στον εν λόγω χώρο. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει έγκριση από την εταιρία Ηράκλειο Αθλητική Ένωση για τον χώρο αυτό. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσεως των τροποποιήσεων

Η Εταιρία Ηράκλειο Αθλητική Ένωση μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε αξίωση σχετική με την ιστοσελίδα Ηράκλειο Αθλητική Ένωση θα πρέπει να διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Ta τμήματα του συλλόγου μας εφηβικό και παιδικό ξεκινάνε την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά στης 24/8/15 .

Καλό  ξεκίνημα !!!!!!

PROGRAMMA agwnwn 2015

PROGRAMMA 2015